ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-10-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.อุทัยธานี เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
09:00 น. ผบ.นพค.15 เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
09:30 น. ปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
10:00 น. ผอ.กกต.จ.อุทัยธานี เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี