ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-10-11

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. คลังจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ขอเข้าพบแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติงานรอง ผวจ.2
10:00 น. ร่วมประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน.
16:30 น. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีขาว หรือ สีครีม

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนสว่างอารมณ์สดใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคเอสด์ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี 056-503505
10:00 น. ร่วมประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน.
16:30 น. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
16:30 น. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง เทศบาลเมืองอุทัยธานี การแต่งกาย ด้วยชุดผ้าไหมโทนสีขาว หรือสีครีม