ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
06:30 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
07:50 น. ประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:15 น. ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
10:30 น. ออกพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน พื้นที่อำเภอเมืองฯ และอำเภอทัพทัน จ.อน. การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง
15:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 วิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรี สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
19:00 น. ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
06:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
07:50 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:15 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
15:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 วิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรี สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
19:00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
06:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
07:50 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:15 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
10:00 น. ประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบลูกเสือ
15:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรี สนง.วัฒนธรรม จ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
16:00 น. ประธานการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยา เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
19:00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
06:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
07:50 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:15 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
15:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 วิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรี สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
19:00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
06:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
07:50 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:15 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
15:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 วิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรี สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
19:00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก