ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกิจกรรมปั่นจักรยาน "วันอาสาฬหบูชา QR สาธุ ไหว้พระ 9 วัด ร่วมปั่นเฉลิมพรเกียรติ ออมบุญออมธรรม ออมสินเพื่อสังคม CSR ภาค 6" บึงพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. ธ.ออมสิน (056-514577) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานในพิธีทำบุญตักรบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทน ขาว หรือขาวนวล

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักรบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทน ขาว หรือขาวนวล