ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ออย 093-1536154) การแต่งกาย : ชุดไทย/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง/สีขาว
09:00 น. ประธานพิธีถวายเทียนพรรษา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ออย 093-1536154) การแต่งกาย : ชุดไทย/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง/สีขาว

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
18:00 น. ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ร้านอาหารบัวหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. (056-511915)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ด้ายการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมห้่วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อุทัยธานี ห้องเชษฐศิลป์ 1 อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.สหกรณ์ จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
18:00 น. ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ร้านอาหารบัวหลวง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน.
19:00 น. ประธานเปิดโครงการเที่ยวงานวัดจังหวัดอุทัยธานี "เพลิดเพลินวันวาน งานวัดอู่ไท" ณ วัดทัพคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : แต่งกายย้อนยุค / ยุคหนังมนต์รักลูกทุ่ง

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมงานวันเขาพรรษา ประจำปี 2561 บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ออย 093-1536154) การแต่งกาย : ชุดไทย/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง/สีขาว
09:00 น. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ออย 093-1536154) การแต่งกาย : ชุดไทย/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง/สีขาว
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุม สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
18:00 น. ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ร้านอาหารบัวหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. (0 5651 1915)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี อบจ.