ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ประธานในพิธีทำขวัญนาคหมู่ วัดหนองกระดี่ (เก่า) ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน วัดหนองกระดี่ (เก่า) / (ศุภชัย 085-2671395)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ร่วมชมงาน และเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานโครงการฯ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ นนทบุรี สนง.สาธารณสุข จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : สูทสากล เสื้อ TO BE NUMBER ONE สูททับ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย