ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานเปิดโครงการจิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ร่วมพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) บ้านเลขที่ 55/1 ม.3 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง และ บ้านเลขที่ 304 ม.6 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด(POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี) ตามคำสั่ง จังหวัดอุทัยธานี ที่ 456/2561

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.