ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
17:00 น. ร่วมต้อนรับคณะของผู้บัญชาการทหารบก ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 (พ.ท.กฤษณะ 081-3182556)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี