วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าวสารผู้บริหารเดือนพฤษภาคม 2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี  ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมเพื่อกลุ่มเป้าหมาย และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จ.อน.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ ช.6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก พร้อมทั้งพาประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตวนอุทยานห้วยคต อำเภอห้วยคต ที่เข้ามาบุกรุกทำกินทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี  ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ณ เทศบาลเมืองอุทัยธานี 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ณ บริเวณพื้นที่เก็บกักน้ำ (แก้มลิง) เหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.40 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รายนายฉัตรชัย พละวัฒน์ และตรวจเยี่ยมบ้านนางดอกไม้ จีจู ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร" รวมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการ ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่2 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2660 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานการปลูกต้นไม้ ในงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี หมู่บ้านเด่นโก ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ.และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอทัพทัน ม.8 ต.ทัพทัน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดโครงการสัมนาเสริมสร้างเครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมชฎา แกรนด์ ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการขุดสระกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 18 ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดเตรียม ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมบรรยายให้แก่คณะผู้เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ วัดวังสาริกา ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00  น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ศูนย์ฯ ของจังหวัดอุทัยธานี เข้าสู่หลักเกณฑ์มาตรฐาน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.09 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศาลาอเนกประสงค์ (แปดเหลี่ยม) วัดแสงธรรมวนาราม ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดหนองขุนชาติ  อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานประชุมพิจารณาทหารกองเกิน ร้องขอความเป็นธรรม ต่อคณะกรรมการชั้นสูงประจำจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องปฏิบัติงานรอง ผวจ.(2) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 3 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค, แนวทางขับเคลื่อน การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และแนวทางการ บริหารจัดการน้ำในช่วงพายุฤดูร้อนและฝนทิ้งช่วง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินรางวัลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่นายชาศร สาริโพธิ์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น ประเภทสมาชิกยุวเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้กับนางสายหยุด จินตนา ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ กับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.45 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี  ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม รับรองร้านอาหาร ที่เข้าร่วมโครงการ นำปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมนูบริโภค ภายใต้โครงการ เพิ่มช่องทางการตลาดและรณรงค์บริโภคข้าวปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ เพื่อมอบเครื่องหมายให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 (แรงงานติดดาว) ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับเรื่องร้องเรียน กรณีแกนนำเครือข่ายหนี้สิน ชาวนาแห่งประเทศไทย และสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรม ในการปฏบัติหน้าที่ของหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)