วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าวสารผู้บริหารเดือนเมษายน 2560

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 18.15 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทาง ในการจัดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ ห้อประชุมนพมาศ สำนักงาน กศน.อุทัยธานี
ีวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา คำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางาน จังหวัดอุทัยธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬา จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน "วันเทศบาล" ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรม จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 และรับการรดน้ำขอพร จากประชาชนที่มาร่วมงาน ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารคาว-หวาน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีี
วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 คณะที่ 1 ลงพื้นที่อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีถวายความภักดีราชวงศ์จักรี ณ บริเวณยอดเขาสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ร้อยจิตร้อยดวงใจ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์" ณ บริเวณศาลาโดม วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรรบรมราชวงศ์ งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ณ บริเวณพลับพลาจัตุรมุข พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตและมอบโคให้แก่เกษตรกรยืม เพื่อการผลิตโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ ติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี