วันที่ 09 กรกฏาคม 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธนีร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยชมรม อาสายุวกาชาดจังหวัดอุทัยธานีซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนตลุกคู่วิทยาคม โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ โดยวัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย ในการปลูกฝังเยาวชน อายุระหว่าง 15 -25 ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคมด้วยจิตอาสา และเพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดย นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคตได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator