วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.​

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเมืองอุทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 141 ยูนิต คิดเป็น​ปริมาณ 56,400 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 5 ราย และอวัยวะจำนวน 3 ราย

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg photo5_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator