วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.

ตามที่จังหวัดอุทัยธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธนี ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนได้กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานีประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2562 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล และการเสี่ยงโชคมัจฉากาชาด เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือ และบรรทาทุกข์ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีทั้งผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ยากไร้ โดยนางเตือนจิตร์รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

photo_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator