วันที่ 30 มกราคม 2563 นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอ 8 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ จังหวัดอุทัยธานี เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ด้วยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดำเนินการจจัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์” โดยออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการตรวจรักษาโดยการฝังเข็มประยุกต์ และบริการด้าน ทันตกรรม ตลอดจนให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างที่ 2-6 มีนาคม 2563

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator