วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.

นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางพิชญ์สินี สัมมานุชเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง กิ่งกาชาดอำเภอห้วยคต และกิ่งกาชาดอำเภอลานสัก เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในการประชุม ครั้ง 1/2563 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายพิเศษจากสภากาชาดไทย ต่อด้วยการนำเสนอผลงานดีเด่นของแต่ละจังหวัด กิจกรรมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ส่งมอบธงกาชาดภาค 8 ให้กับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator