วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ นายนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 80 ชุด ให้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator