วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน ได้รับโลหิตจำนวน 105 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 42,000 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 5 ราย และอวัยวะจำนวน 3 ราย

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator