วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.55 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถบัส พระที่นั่ง จากบ้านอุทัย 905 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปยังอุโบสถวัดโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน เข้าภายในอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงคม ถวายผ้าไตรแก่เจ้าอาวาส จากนั้นเสด็จไปยังอาคารหอวัฒนธรรมนิทัศนพรหมานุสรณ์ ทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเก็บวัตถุโบราณต่างๆ เช่น พระพุทธรูปปางและสมัยต่างๆ เครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง เครื่องเบญจรงค์ เครื่องแก้ว เครื่องเหล็กสัมฤทธิ์ หนังสือใบลาน สมุดข่อย ฯลฯ ของพระครูนิวุตถ์ พรหมจรรย์ เกจิอาจารย์ แห่งบ้านโคกหม้อ ที่มอบไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมู่บ้าน โอกาสนี้ นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงวัด เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 ราย ทอดพระเนตรการแสดงของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ทรงปลูกต้นชงโค แล้วเสด็จขึ้นห้องรับรอง ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ก่อนฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานผู้สูงอายุตำบลโคกหม้อ และผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ทรงเยี่ยมกลุ่มชาวบ้านจักสาน และผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธ์ลาวครั่ง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถบัสพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับบ้านอุทัย 905

_1580468352725_small.jpg _1580468352691_small.jpg _1580468352653_small.jpg _1580468352615_small.jpg
_1580468352516_small.jpg _1580468352573_small.jpg _1580468352456_small.jpg _1580468352426_small.jpg
_1580468352383_small.jpg _1580468352348_small.jpg _1580468352235_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator