วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.​

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ รวท.อท.ศอพท. และออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ได้รับโลหิตจำนวน 58 ยูนิต คิดเป็น​ปริมาณ 23,200 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 6 ราย และอวัยวะ จำนวน 4 ราย

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator