วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจวัดแว่นสายตาให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอทัพทัน อำเภอละ ๔๐ ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาด้านสายตาที่ยังขาดแว่นตาที่ไม่เหมาะสมกับปัญหาสายตา ให้ได้รับแว่นตาที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator