วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการขอพระราชทานเครื่องช่วยฟังให้แก่หลาน โดยมีหนังสือที่อ้างถึง นางปณิตา สิงห์ทองอายุ๓๖ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่๖๗๑ หมู่ที่ ๑

ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเครื่องช่วยฟังให้แก่

หลานชาย ชื่อเด็กชายชาญสิงห์ทอง อายุ ๓ปี มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ต้องได้รับการเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังทุกปีแต่ครอบครัวมีฐานะยากจนจึงไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเครื่องช่วยฟังได้ พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีนำเครื่องอุปโภค -บริโภคจำนวน ๑ชุดทั้งนี้ภาคส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator