ประวัติกาชาด

จุดเริ่มต้น-กำเนิดกาชาด
          อังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดโลก... ตลอดชีวิตอุทิศให้ในการต่อสู้... เพื่อสันติสุข ยุติธรรม และให้ความช่วยเหลือมนุษยชาติ อังรี ดูนังค์ ผู้ให้กำเนิดกาชาด เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2371 (ค.ศ. 1828) ณ กรุงเจนีว่า ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นบุตรของ
ผู้มีตระกูลสูงในเมืองนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 สันนิบาตสภากาชาดได้กำหนดให้วันเกิด
ของดูนังต์เป็นวันกาชาดโลก
          เมื่ออายุได้ 73 ปี ดูนังต์ ได้รับรางวัลโนเบลประเภทสันติภาพ ซึ่งให้เป็นครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2444 และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ขณะมีอายุได้ 82 ปี เมื่อเปิด
พินัยกรรมปรากฎว่าเขาไม่ได้ใช้จ่ายเงินรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเลย
คงเก็บเงินทั้งหมดไว้และได้แบ่งส่วนยกให้สถาบันสาธารณสงเคราะห์ของสวิตเซอร์แลนด์
และนอร์เวย์หลายแห่ง
          ในวัยเด็กเมื่ออายุได้ 8 ปี เขาได้เห็นความทุกข์ทรมานของนักโทษที่ถูกล่าม
ด้วยโซ่ตรวนเขาบอกตัวเองว่า"สักวันหนึ่งฉันต้องช่วยคนเหล่านี้เป็นอิสระจากโซ่ตรวน"
          ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2402 (ค.ศ.1859) กองทัพออสเตรียและกองทัพฝรั่งเศส
ได้ปะทะกันที่ซอลเฟริโนซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอิตาลี มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จำนวนมาก และในครั้งนั้นยังไม่มีหน่วยแพทย์ดูแลผู้บาดเจ็บ ไม่มีโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่
พยาบาล อังรี ดูนังต์ ได้เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุเพื่อทำธุรกิจเขารู้สึกสยดสยองและหดหู่
กับการที่ได้พบเห็นทหารบาดเจ็บนับพันถูกปล่อยไว้ให้อยู่กับความเจ็บปวดตามยถากรรม
โดยไม่ได้รับการเหลียวแล ดูนังต์ จึงได้ชักชวนพวกผู้หญิงในหมู่บ้านเพื่อตั้งเป็น
หน่วยอาสาสมัครปฐมพยาบาลโบสถ์ เปลี่ยนสภาพเป็นโรงพยาบาล หลังจากนั้นก็มี
ผู้มาอาสาสมัครเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยดูแลผู้บาดเจ็บ แม้แต่นักโทษที่ถูกคุมขังก็ยังได้รับ
การปลดปล่อยออกมาช่วยเพื่อนและข้าศึกของเขา ซึ่งในช่วงเวลานั้นไม่มีใครเป็นข้าศึก
หรือศัตรูของใครอีกต่อไป
ความทรงจำที่ทำให้โลกตื่นตัว
          เมื่อดูนังต์ เดินทางกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เขาไม่อาจลืมภาพอันโหดร้าย
ซึ่งสะเทือนใจ จนทำให้จิตใจไม่สงบเขาจึงได้เขียนหนังสือ "ความทรงจำแห่งซอลเฟริโน" ขึ้น (A Memory of Solferino) เขาได้เสนอวิธีแก้ปัญหาความขาดแคลนของบริการ
ทางการแพทย์และพยาบาลในระหว่างสงคราม โดยการฝึกอาสาสมัครบรรเทาทุกข์
ในยามสงบ และอาสาสมัครเหล่านี้จะสามารถให้ความช่วยเหลือในยามสงคราม โดยยึดหลักความเป็นกลางในการให้ความช่วยเหลือแก่ทุกฝ่าย