ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
ร่วมรับฟัง นโยบาย แนวทางการบริจาค รับฟังเสวนา “ปิติจากผู้ให้ ชีวิตใหม่สู่ผู้รับ” จากตัวแทนผู้บริจาค และผู้รับอวัยวะ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
ร่วมรับฟัง นโยบาย แนวทางการบริจาค รับฟังเสวนา “ปิติจากผู้ให้ ชีวิตใหม่สู่ผู้รับ” จากตัวแทนผู้บริจาค และผู้รับอวัยวะ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
ร่วมออกตรวจวัดแว่นสายตาให้กับประชาชนในพื้นที่
อำเภอลานสัก 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
ร่วมออกตรวจวัดแว่นสายตาให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอ
บ้านไร่ จำนวน 40 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า บ้านห้วยเปล้า
อ.ลานสัก
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยคต

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณซุ้มเฉลิม
พระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ

อ่านต่อ...