ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำภอหนองฉาง
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร

... กลับ..//..อ่านต่อ...