ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี พร้อมด้วยคณะร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

ต้อนรับผู้แทนพระองค์องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน
มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
และคณะ เข้าร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดอุทัยธานี 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ และที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีและโครงการธารน้ำใจ
ท้องถิ่นไทย
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ ร่วม
โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อย
โอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เทศบาลหนองฉาง 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและคณะมอบเครื่อง
อุปโภค – บริโภค และแจกจ่ายเสื้อผ้าฟรี ให้แก่ผู้พิการ
ภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงงานน้ำตาล อำเภอบ้านไร่ 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีมอบทุน
การศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการใน
มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและรับชมการถ่าย
ทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยคต 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ บริษัทโตโยต้าอำเภอบ้านไร่ 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ บริษัทโตโยต้าอทัยธานี 

อ่านต่อ...