ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี หล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉางฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
นางชุลี อัศวพิชยนต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะฯร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
มอบหมายใหรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา อ.ทัพทัน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
มอบหมายให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้าน
ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองกำกับการตำรวจภูธร อุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย และสิ่งของพระราชทาน ณ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะฯ เยี่ยมผู้ประสบภัย อัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี​
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นางเตือนจิตร์ รักร้อย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม​

อ่านต่อ...