ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี กิ่งกาชาด อ.หนองฉาง อ.ห้วยคต และอ.ลานสัก เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน
เวชพาหน์ ณ จังหวัดอุทัยธานี 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ รพ.อุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินอุโบสถวัดโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเลขที่ 905 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สำนักงานแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อน. 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาลัยวิทยาลัยรามคำแหงฯ จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 คณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและกิ่งกาชาดอำเภอ
หนองฉาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยม
ผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2563

อ่านต่อ...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและ
กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต