ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณซุ้มเฉลิม
พระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ

อ่านต่อ...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและ
กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต