ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณโรงเรียนหนองฉางวิทยา 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด นายกกิ่งกาชาดอำเภอลานสัก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ณ อำเภอลานสัก
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และร่วมทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูงอายุที่บ้านถูกไฟไหม้ ณ อำเภอสว่างอารมณ์
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูงอายุที่ถูกไฟคลอก
เสียชีวิต ณ อำเภอหนองฉาง  

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

อ่านต่อ...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและ
กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต