ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 คณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและกิ่งกาชาดอำเภอ
หนองฉาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยม
ผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2563

อ่านต่อ...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและ
กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต