ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ
หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีร่วมกิจกรรมมอบบ้าน
ให้กับผู้สูงอายุ “ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย” ในเขตพื้นที่อำเภอ หนองฉาง 2 ราย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตร
เทโว ประจำปี 2562

อ่านต่อ...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและ
กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต