ข่าวสอบราคา  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าบ้านเลขที่ 19/1 (ต่อจากเดิม)

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านหนองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 2

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดหนองพลวง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เริ่มจากถนนสาย 333 บ้านหนองขาหย่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 3

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกระดาน (ต่อจากเดิม)

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านหนองกระดาน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 4

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม)

 

รายละเอียดอื่นๆ

จากบ้านเลขที่ 43 บ้านหนองขาหย่าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 5

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโสน(ต่อจากถนนเดิม)

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 6

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยรอบ--บ้านหนองโสน (ต่อจากถนนเดิมบริเวณศาลหลวงอารย์)

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 7

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสัปโคน (ต่อจากถนนเดิม)บ้านใหม่

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 8

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโรง-หนองพังค่า (ต่กจากถนนเดิม) บ้านหนองโรง

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 9

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า ศพด.อบต.หนองขาหย่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านขุนจัด หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 10

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเก้านิ้ว-ถนนสาย อน.2010 (ต่กจากถนนเดิม)

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 11

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดดอนกลอย-วัดห้วยรอบ

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 5 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 12

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านเลขที่ 21

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 99,000 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 13

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งโป่ง(อน.ถ.49-003)

 

รายละเอียดอื่นๆ

จากบ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 14

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งโป่ง(อน.ถ.49-003)

 

รายละเอียดอื่นๆ

จากบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 15

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเขื่อน-ทุ่งสมอ (อน.ถ.49-004)

 

รายละเอียดอื่นๆ

เริ่มจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 16

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งใหญ่หน้าสภาตำบลทุ่งพึ่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 99,700 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 17

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองหิน-หนองพังค่า (ต่อจากถนน คสล.เดิม)

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 18

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทัพทราย จากศาลากลางบ้าน-ลานตากข้าว

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5659-7150 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ศักดิ์ เผ่าชวด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 19

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. โดยให้ไปพร้อมกันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 432,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียด www.gprocurement.go.th หรือ โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคปซิล

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายบ้านดอนหวาย-บ้านเขาผาลาด อำเภอสว่างอารมณ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 664,730 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

สอบราคาซื้อวัสดุโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 50 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ระหว่างวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th โทร.0-5650-3145

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองสลิด

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 6 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ระหว่างวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th โทร.0-5651-1062

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสุขฤทัย

 

รายละเอียดอื่นๆ

-

 

กำหนดดูสถานที่

ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.sukruethai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  โทร.0-5698-5560-2

ผู้ประกาศ

นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

ข่าวที่ 24

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองการุ้ง และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (ฝ่ายจัดเก็บรายได้) ระหว่างวันที่ 2 - 15 มกราคม 2559 โทร.0-5654-2273 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง

ข่าวที่ 25

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดอื่นๆ

ซื้อรถชมวิว 4 ล้อ เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน จำนวน 2 คัน

กำหนดดูสถานที่

-

ราคากลาง

-

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 26

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำผิวทางและงานเครื่องหมายจราจร โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคปซิล

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 2 สายทาง สายบ้านสวนขวัญ-บ้านหนองเจ๊กกวย อำเภอทัพทัน และ สายบ้านเขาปฐวี-บ้านสวนขวัญ อำเภอทัพทัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 987,700 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 27

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำผิวทางและงานเครื่องหมายจราจร โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคปซิล

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 2 สายทาง สายบ้านหนองขาหย่าง-บ้านหนองโรง อำเภอหนองขาหย่าง และ สายแยกทางหลวงหมายเลข 3221-บ้านหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 987,300 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 28

สอบราคาจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th โทร.0-5651-1062

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 29

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th โทร.0-5651-1062

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 30

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (ครั้งที่ 2)

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.30 น. โดยพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th โทร.0-5651-1062

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 31

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 32

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซื้อรถยนต์ Eco Car แบบ 4 ประตู  

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลศิริ โรงพยาบาลบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9000 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิชาญ  แป้นทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่

ข่าวที่ 33

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย หมู่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน เว้นวันหยุดราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ระหว่างวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล  จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 34

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่แบน

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่แบน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน เว้นวันหยุดราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ระหว่างวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ,เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล  จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 35

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่

 

กำหนดดูสถานที่

ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น.

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน เว้นวันหยุดราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ระหว่างวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ,เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล  จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 36

สอบราคาโครงการย้ายถังประปาแชมเปญ พร้อมวางท่อเมน

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 951,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ -  9 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.nongkrathum.com โทร.0-5651-0977 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมกิจ นวกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม