ข่าวประกวดราคา   ประจำเดือน 
จังหวัดอุทัยธานี

  เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประกาศประกวดราคาที่โถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี     
ข่าวที่ 1  
  รายละเอียดอื่นๆ  
  กำหนดดูสถานที่  
  ราคากลาง  
  กำหนดยื่นซองประกวดราคา  
  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  
  ติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคา  
ผู้ประกาศ